Движение "Граждани срещу ДС"

http://www.petizia-ds.ekonet-bg.org/

 

Асоциация на свободното слово "Анна Политковская"

http://politkovskaya-bg.blogspot.com

 

Център за подкрепа на хора преживели изтезание –АСЕТ

http://www.acet-bg.org/

 

Гражданска инициатива "Справедливост"

http://www.spravedlivost.net/joomla/

 

Асоциация "Горяни"

 

Фондация "Илия Минев"

 

Коалиция за честно управление

 

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на още...

български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

http://www.comdos.bg

 

Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Czech Republic

http://www.ustrcr.cz/en/the-institute

 

Nation`s Memory Institute, Slovakia

http://www.upn.gov.sk/v2/index.php?lang=en

 

Institute for Information on the Crimes of Communism, Sweden

http://www.upplysningomkommunismen.se/?page=english

 

Study Centre for National Reconciliation, Slovenia

http://www.scnr.si/en/

 

Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile, Romania

http://www.crimelecomunismului.ro/en/about_iiccr/institute/

 

The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution

http://www.rev.hu/portal/page/portal/rev/aktualitasok

 

Museum of Occupation of Latvia  1940-1991, Latvia

http://www.occupationmuseum.lv

 

Institute of Historical Memory, Estonia

http://www.mnemosyne.ee