Център "Хана Аренд" е фондация работеща за:

  • Утвърждаване ценностите на демократичното общество,   свободата и човешките права

  • Съдействие за съхраняване на историческата памет за тоталитарните режми

  • Популяризиране на идейното наследство на Хана Аренд