Хана Арент Център участва в следващите граждански кампании:

Петиция до НС за намаляване на пенсиите на работилите в ДС и тоталитарни организации до средното ниво в страната

www.petizia-ds.ekonet-bg.org

 

Пражка декларация за европейската съвест и комунизма

http://prazkadeklaracija.bg/